Modeller

VestCamp er vår egen design og leveres i tre grunnmodeller: Stamphuset, Veveriet og Storahuset. I tillegg leverer vi VestCamp for husvogner.

Alle modeller kan kundetilpasset. Vi kan blant annet levere VestCamp med innvendige vegger dersom du vil ha et eget soverom. Mange installerer også strøm og vann til en kjøkkenkrok. Hos oss får du det tilbygget du trenger. Selvfølgelig er også finish og kvalitet helt i toppklasse. Våre tilbygg kommer blant annet med skjøtefrie vindskier og takrenner.

Alt glass i vinduer og dører er isolerglass. Sprosser i vinduene sitter i glasset. Dette er med på å understreke den høye kvaliteten i våre produkter. I tillegg bruker vi også B2 brannhemmende skum for å øke sikkerheten.

Våre modeller kan også leveres med varmepumper, dersom det er ønskelig.

Produktspesifikasjoner (pdf)

Stamphuset

Vår minste modell «Stamphuset» er på 3,5 x 5 meter.

Veveriet

«Veveriet» er vår mellomstore modell og er på 3,5 x 6 eller 6,5 meter.

Storahuset

«Storahuset» er vår største modell og er på 3,5 x 7 eller 7,5 meter.

Presisering av regelverket –  i TEK-10 § 11-6. ang » Spikertelt»Til annet ledd:
Med lave byggverk menes her byggverk med gesims- eller mønehøyde under 9,0 m. Gesims- eller mønehøyde måles på vegg som vender mot nabobyggverk.
Byggverk som er forbundet med eller som omhyller campingvogner, bobiler mv. (”spikertelt”), er omfattet av bestemmelsene for lave byggverk. Fortelt av teltduk, aluminium, glassfiber eller plast, som kan demonteres og flyttes på en enkel måte, regnes ikke som ”spikertelt”. Brennbare konstruksjoner som har høyde mer enn 0,5 m over terreng (terrasser, levegger mv.) medregnes som del av byggverket.
Preaksepterte ytelser
Følgende ytelser må minst være oppfylt:
4. Campingenheter bestående av campingvogn, bobil eller telt og lignende med tilhørende fortelt, terrasser, levegger mv., må skilles med avstand minimum 3,0 m. Brennbare konstruksjoner som har høyde mer enn 0,5 m over terreng medregnes som del av campingenheten. Bil som ikke er beregnet for overnatting kan plasseres i mellomrommet mellom campingenhetene.
Avstand 3,0 m mellom campingenheter vil ikke være tilstrekkelig til å  hindre brannspredning. Spesielt ved sterk vind vil brannspredning kunne skje relativt raskt. For å hindre brannspredning under alle forhold, måtte avstanden økes betydelig. Avstanden på minimum 3,0 m vil bidra til å  begrense og forsinke brannspredningen slik at personer nær brannen rekker å rømme, og bidra å lette slokkeinnsatsen. Der det er høydeforskjeller eller vegetasjon som kan bidra til raskere brannspredning bør avstanden mellom campingenhetene økes. 

Skroll til toppen