Sarnafil

Sarnafil er et mykgjort PVC takbelegg som brukes til tekking av flate og skrå tak. Det kan legges på alle typer tak på nybygg eller som renovering.