MR (Maskinregisteret) er et fagblad for verksted og industri. I blad nr. 2/2015 hadde de en artikkel om Gjesdal Blikk AS.